Zinksulfaat monohydraat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.95

Artikelnummer: O139 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zinksulfaat is het zink-zout van zwavelzuur. In watervrije vorm komt het voor als kleurloze, hygroscopische kristallen. Zinksulfaat monohydraat ZnSO4.H2O (molecuulmassa: 179,45). CAS 7446-19-7

Wat betreft werkzame stof is de concentratie in het monohydraat hoger, nadeel is dat monohydraat moeilijker oplost dan het heptahydraat.

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

 

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 – H318 – H410

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Preventieve code (P-code)

P273 P301+P312 – P351

bij inslikken, raadpleeg direct een gif centra/dokter als je je niet goed voelt.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.​

Extra informatie

Gewicht N/B
MW

161,45 g/mol

Smeltpunt

100 °C

Dichtheid

1,45 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7733-02-0

UN

3077

ADR

9,III

H-zinnen

H302, H318, H410

P-zinnen

P273, P301 + P312, P351

Signaalwoord

Gevaar

Substantie

Poeder

Type dier

Geen dier

Type diergeneesmiddel

Geen

Datasheets en bijlages