Kalium thiocyanaat

0,1 kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

23.95

Artikelnummer: P1752-100 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Kaliumthiocyanaat (KSCN), vroeger ook bekend onder de naam kaliumrhodanide of kaliumrhodaan, is het kaliumzout van thiocyaanzuur.

Kaliumthiocyanaat komt bij kamertemperatuur voor als kleurloze kristallen. De stof lost goed op in water. Bij oplossen koelt de oplossing sterk af (endotherm oplossingsproces). Kaliumthiocyanaat is ook goed oplosbaar in ethanol en aceton. Het smeltpunt is erg laag voor een zout (175 °C).

Bij verhitting boven 500 °C ontleedt kaliumthiocyanaat.

Kaliumthiocyanaat wordt gebruikt als indicator voor ijzer(III)-ionen. IJzer(III)ionen reageren met thiocyanaationen tot het bloedrode complexe ion hexathiocyanoferraat(III).

Dit complex wordt wegens de typische kleur soms gebruikt als kunstbloed in het theater en de film.

De vorming van het complex verloopt stapsgewijs via het mono-, di-, en hogere thiocyanoferraat-complexen. Al deze complexen hebben een rode kleur, maar de extinctiecoëfficiënten van deze complexen verschillen van elkaar, evenals de golflengte waarbij maximale absorptie optreedt. Om deze reden wordt het complex alleen als kwalitatieve en niet als kwantitatieve analyse op ijzer(III) gebruikt.

Kaliumthiocyanaat wordt soms in de argentometrie gebruikt, omdat het thiocyanaat, net als de halogeniden het slecht oplosbare zout zilverthiocyanaat vormt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

 

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
P-zinnen

P273, P280

H-zinnen

H302 + H312 + H332, H412

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages