Paraloid B48N 15% in ethylacetaat

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

30.00

Op voorraad

Artikelnummer: O6753-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 H319 H336

  • Licht ontvlambare vloeistof en damp
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Preventieve code (P-code)

P210 P261 P305 + P351 + P338

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
  • Niet roken
  • Inademing van damp vermijden

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. ​

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg