Paraffine olie

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 4.50

Artikelnummer: O006 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Wat is paraffine olie?

Vloeibare paraffine olie is een minerale olie, een bijproduct van de petroleumindustrie. Het is een transparante, kleurloze, geurloze en smaakloze olie. Het is niet oplosbaar in water en heeft een lage reactiviteit. Paraffine olie en was hebben een breed toepassingsgebied in de industrie, de geneeskunde en in cosmetica.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

– Veiligheidsaanbevelingen

P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P331 – GEEN braken opwekken
P405 – Achter slot en grendel bewaren
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig met de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Soort Olie of Azijn

Olie

Datasheets en bijlages