Shellsol D70

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.96

Wissen

Artikelnummer: O7039 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

De Shellsol D-types bevatten koolwaterstoffen in een kooktraject van 100 – 330°C. Het oplossend vermogen is lager dan dat van de aromatische koolwaterstofoplosmiddelen. Door de hydrogenering van de aromatische koolwaterstoffen tot cycloalifaten (= naften) werd echter een veel hoger oplossend vermogen bereikt in vergelijking met producten verkregen uit extractieprocessen. De Shellsol D-types hebben een milde geur.

Toepassing:

 • Lakken met een milde geur
 • Houtbeschermingsproducten
 • Koudreiniger
 • Metaal ontvettingsmiddelen
 • Huishoudelijke producten
 • Verzorgingsproducten
 • Schoonmaakmiddelen
 • Ontwaxen van auto’s
 • Toepassing van beschermende wax
 • Kerosine
 • Textieladditieven

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de
luchtwegen terechtkomt.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken.
MILIEUGEVAREN:

Preventieve code (P-code)

P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.

P501: Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk
afvalstation of -innamepunt volgens plaatselijke en landelijke
regelgeving.

 

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads