Silquest A-187

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.85

Artikelnummer: O1055 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

[NL]

Een silaan met epoxyfunctionaliteit, Silquest A-187 silaan, is speciaal geformuleerd voor gebruik als adhesiepromotor in SPUR + * prepolymeer, urethaan, epoxy, polysulfide, siliconen en acrylsystemen voor afdichtingsmiddelen, coatings, kitten en kleefstoffen. De epoxy-functionaliteit maakt Silquest A-187 silaan mogelijk om te presteren als een duurzame epoxyring die reactief is met veel organische functies. Het biedt ook niet-vergelende hechting in veel harssystemen en heeft bewezen dat het de flexibiliteit van systemen verhoogt in vergelijking met andere adhesiepromotoren onder bepaalde omstandigheden.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

– Veiligheidsaanbevelingen

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

 

[EN]

Working as a trimethoxy silane, Silquest A-187 silane bonds to inorganic substrates to provide excellent wet and dry adhesion along with a rapid hydrolysis rate. Silquest A-187 silane also demonstrates enhanced electrical properties in epoxy-based encapsulants and packaging materials, the result of improved bonding between resin and substrate or filler. Formulated to enhance wet adhesion, Silquest A-187 silane also benefits epoxy encapsulation systems through its enhanced safety of semiconductor or integrated circuits, which it guards from water ingress or surface corrosion.
This silane is also an excellent candidate for waterborne applications, including acrylic and vinyl-acrylic caulks, as well as urethane and latex caulk applications, where it can improve adhesion to glass and metal substrates.

Other epoxy applications that may benefit from the addition of Silquest A-187 silane include quartz-filled epoxy encapsulants, pre-mix formulations and sand-filled epoxy concrete patching materials, along with metal-filled epoxy, like those used in mold and dye tools.

Extra informatie

Gewicht N/B

Datasheets en bijlages